Welke Documenten Meegeven Bij Verkoop Auto  thumbnail

Welke Documenten Meegeven Bij Verkoop Auto

Published Jan 12, 24
3 min read

Table of Contents


Bij een overdracht tussen echtgenoten, wettelijk samenwonenden of naar een kind, waarbij de bestaande kentekenplaat op de nieuwe titularis wordt overgedragen, is . auto verkoop bedum. In geval van een nieuwe kentekenplaat - auto verkoop bedum, dient enkel een vóór inschrijving uitgevoerd te worden. Bij de Dienst Inschrijvingen Voertuigen (D.I.V) worden bij overdracht voor de inschrijving volgende documenten gevraagd, in functie van de situatie: uittreksel uit de ; uittreksel uit de ; uittreksel van de gemeente uit het ;De betrokken voertuigen. auto verkoop bedum die minder dan 2 maanden geleden periodiek gekeurd werden, worden onderworpen aan een . Concreet betekent dit dat de keuring van de uitstoot, de ophanging, de remmen en de lichten gekeurd worden . Deze vereenvoudigde vorm van tweedehandskeuring blijft voor het overige een volledige keuring - auto verkoop bedum. De voertuigen die kunnen genieten van deze vereenvoudigde keuring moeten aan de voldoen: De laatste volledige keuring moet plaatsgehad hebben in België of in een andere lidstaat van de Europese Unie; Het voertuig moet beschikken over een met normale geldigheid, uitgereikt in België of een met een normale geldigheid uit een andere lidstaat van de Europese Unie conform de geldende Europese Richtlijnen betreffende de technische controle van motorvoertuigen en aanhangwagens

Een voertuig kan voor een tweedehandskeuring voorgereden worden in een keuringsstation. auto verkoop bedum naar keuze van de klant. Voertuigen kunnen voor een tweedehandskeuring enkel met afspraak voorgereden wordenVoor inschrijving als oldtimer - auto verkoop bedum is dit niet van toepassing. Hetzij de waaronder het voertuig ingeschreven is of laatst ingeschreven was; Hetzij de -al dan niet tijdelijke- (*) kentekenplaat die vermeld staat op het (inschrijvingsbewijs) van het ingevoerde voertuig; Hetzij een : (Z-plaat); (V-xxx-xxx); Hetzij een (UA-yy-xxx); Hetzij een kentekenplaat van de toekomstige eigenaar op voorwaarde dat de titularis van deze kentekenplaat dezelfde is als deze waarop het voertuig zal worden ingeschreven(*) Specifiek voor Duitse transitplaten: de "Kurzzeitkenzeichen" waarbij de plaat voorzien is van een RODE strook zijn geldig in België. auto verkoop bedum. Deze met een GELE strook zijn NIET geldig in België - auto verkoop bedum. Mobilhome verkopen. Bijgevolg mogen de voertuigen voorzien van een "GELE kentekenplaat" NIET worden gekeurd. (**) Proefrittenplaten (Y-xxx-xxx of ZZx-xxx-xxx) zijn NIET toegelaten

Document Verkoop AutoDe voertuigen onderworpen aan de visuele keuring: Voor zover het voertuig geen administratieve of technische gebreken vertoont, wordt een document ‘' uitgereikt met een geldigheidsduur van 1 jaar te rekenen vanaf de datum van de laatste volledige keuring. Bijkomend wordt op het vorige keuringsbewijs - auto verkoop bedum een aangebracht - auto verkoop bedum. Deze twee documenten moeten samen aan de koper van het voertuig overhandigd worden

Het resultaat van deze diagnose (specifieke gecontroleerde punten) wordt geregistreerd op het tweedehandsrapport (Bedrijfswagen verkopen). auto verkoop bedum. Dit rapport geeft een beeld weer van de , waardoor de potentiële koper over belangrijke bijkomende informatie beschikt. Dit document blijft . auto verkoop bedum. Voor te leggen zaken: het onderhoudsboekje van het voertuig; het instructieboekje van het voertuig; alle contactsleutels met inbegrip van reservesleutels en/of afstandsbedieningen; gevarendriehoek; verbanddoos; geldig blustoestel; reservewiel losmaken (zodat volledig nazicht mogelijk is) in de kofferruimte

Door u uit te voeren handelingen (indien van toepassing): openen en sluiten van het dak bij een cabriolet of targa (auto verkoop bedum). De koper van het voertuig moet deze aanvraag tot inschrijving . auto verkoop bedum. Dit document blijft 2 maanden geldig

De verkoper moet een aantal documenten gebruiken om de overschrijving rond te kunnen maken; Als de auto na januari 2014 gekocht is heb je een kentekenbewijs, een kentekencard en een tenaamstellingscode bestaande uit negen cijfers (Auto verkopen). auto verkoop bedum. Wanneer de auto voor januari 2014 gekocht is, bestaat in de meeste gevallen je kentekenbewijs uit een voertuigbewijs (1A), tenaamstellingscode (deel 1B) en een overschrijvingsbewijs (deel 2) Als de verkoper niet beschikt over een van deze documenten, dient diegene bij het RDW een nieuw bewijs aan te vragen

Latest Posts

Verkoop Je Auto Aan Ons! - Purmerend

Published Jun 15, 24
4 min read